51

Tùy Chỉnh

khi có "k" lên cơn


" anh đang làm
cái gì đấy? "
" tất nhiên là
đánh răng. chứ
không thì anh
giống đang làm
gì? "
" đánh răng thì
bỏ bớt một
cái bàn chải

ra "
" ứ ừ, đánh
hai bàn chải
thì sẽ nhanh
và sạch hơn
gấp hai lần "
" nochu là loài
khó hiểu "