Đọc Truyện theo thể loại
khi có "k" lên cơn


" anh đang làm
cái gì đấy? "
" tất nhiên là
đánh răng. chứ
không thì anh
giống đang làm
gì? "
" đánh răng thì
bỏ bớt một
cái bàn chải
ra "
" ứ ừ, đánh
hai bàn chải
thì sẽ nhanh
và sạch hơn
gấp hai lần "
" nochu là loài
khó hiểu "

«  50

52 »

Loading...
#fanfiction #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm