50

Tùy Chỉnh

khi hn nghch đin thoi ca bn


" lùn thy nh
này xinh trai
không? "
" thì xinh "
" anh đặt hình
nn máy
ca lùn ri
đấy.
không được đổi
nghe chưa "
" ơ, máy ca
em mà. anh
thích thì đi
đặt máy
ca anh ý "
" máy anh đầy
dung lượng ri.
toàn hình ca

lùn trong đấy
anh cài máy
ca lùn để
thng nào xin
s còn biết
lùn là hoa
có chu ri "
" thế nh
đập chu cướp
hoa thì sao? "
" anh đố đứa
nào dám đập
luôn nhé
đống cơ bp
này không phi
để trưng đâu "