48

Tùy Chỉnh

khi hn đi mua đồ vi bn


" anh thy cái
này được không? "
" đẹp "
" cái nào xinh
hơn?
xanh hay vàng
kem? "
" anh thy c
hai cái đều
đẹp "
" nhưng nếu mua
c hai thì
tin tháng này
ca em s
hết sch mt "
" anh thanh toán
mà. lùn cn
gì lo
mà anh thy

lùn mc gì
cũng đẹp
không mc gì
càng đẹp "
" đây là ch
đông người đấy "
" lùn có mc
gì thì vn
là lùn ca
anh thôi.
ra đường cm
mc xinh quá
nhé
nh có thng
liếc, anh khó
chu "
" sến súa "