47

Tùy Chỉnh

khi bn va mi tnh gic


" ng ngon không
lùn? "
" ơ hay, t
nhiên đi thơm
má người ta.
mun ăn đòn
h? "
" đâu, ti má
ca lùn mm
quá làm anh
b mê hoc
thôi "
" h, thích thơm
má thì nói

mt câu. cn
gì lén lén
lút lút như
ăn trm thế
li gn đây "
" để lùn đánh
à? kook đẹp
nhưng chưa ngu "
" c li đây "
" lùn va thơm
má anh à?
hnh phúc ghê
gm "
" ln sau thích
thì nói nghe
chưa? "
" bn tym "