46

Tùy Chỉnh

khi bn đi du lch cùng hn và chung mt phòng


" cui cùng chúng
ta được đi
du lch cùng
nhau ri. còn
chung phòng
na "
" sung sướng quá
nh? "
" đương nhiên, được
chung phòng vi

lùn cơ mà "
" ơ, phòng này
ch có giường
đơn thôi à? "
" ch nh giường
đôi?
cái gì cn
thy cũng thy
hết ri còn
ngi ngùng gì "
" ti nay ng
đụng chm
s mó linh
tinh là chết
vi tôi nhé "
" đấy li đanh
đá ri "