44

Tùy Chỉnh

khi hn ng nướng khét c giường


" jungkook, dy đi
mt tri mc
quá mông ri
kìa "
" thôi, cho anh
ng thêm tí
na đi lùn "
" không ng nghê
gì na, dy
đi. trưa đến

nơi ri kìa
dy đánh răng
ra mt đi
ri còn ăn cơm "
" thôi lùn nm
đây cho anh
ôm ng
na đi
chiu dy ăn
cơm sau cũng
được
anh bun ng
lm "