4.

Tùy Chỉnh

Khi bản tính nhây của hắn trỗi dậy trêu bạn đến mức bạn giận không thèm quan tâm đến hắn luôn
JK : Lùn ơi, giận anh rồi à?
Lùn ơi
Lùn dễ thương, lùn đáng yêu của anh ơi
Lùn ơi
Lùn ngốc ơi

Anh xin lỗi


JK : Tha lỗi cho anh nhé lùn ơi

You : Không bao giờ giận quá được 5 phút
Lần sau chừa nhé
JK : Yêu lùn