38

Tùy Chỉnh

khi có người tán tỉnh bạn


" định tán t/b
thì bước qua
anh đã nhé
t/b là của a.n.h "
" đồ thỏ điên
anh định giết
người à? "