37

Tùy Chỉnh

khi fan gọi hắn là 'oppa'


" jungkook oppa ~ "
" không ai được
gọi mình là oppa
ngoại trừ t/b nhé "
" kyaaaaa ~~ "
" mình chỉ thuộc
quyền sở hữu
của t/b thôi
nếu các cậu
muốn gọi mình
là 'oppa'
thì phải có

sự đồng ý từ t/b "
" hai người làm
tớ ghen tị
chết mất "
" mình biết mà "