36

Tùy Chỉnh

khi hắn đang thu âm mà cứ quay qua làm trò con bò cho bạn xem


" làm việc đi
tí nữa về dẫn
đi ăn "
" được thưởng thêm
gì không? "
" muốn gì nữa? "
" gối ôm 3
tuần? "
" ngày nào chả
ôm, lắm chuyện 😒 "
" người ta ôm
tí toàn đạp ra,
có ôm được
cái nào tử
tế đâu "

" 2 tuần thôi "
" ơ... "
" 1 tuần nhé? "
" thôi 2 tuần
cũng được 😫 "