33

Tùy Chỉnh

khi bạn tổ chức ngày kỉ niệm của hai đứa mà hắn không biết


" em đã chuẩn
bị hết sao? "
" kookie, anh khóc
đấy à? "
" không có "
" ơ kìa, sao lại khóc
đừng có khóc mà
anh mà khóc là
em khóc theo đấy "

" cảm ơn em,
vì đã bước
vào cuộc đời
anh. yêu em "