3.

Tùy Chỉnh

Hay gọi bạn bằng những biệt danh chỉ muốn đấm vào mặt như : ngốc, lùn, béo, mũm mĩm,...
Nhưng hôm nay bạn bị mấy đứa khối dưới trêu chỉ bạn lùn béo. Bạn kể với anh sáng hôm sau bạn cùng anh đi ngang qua lớp của mấy đứa khối dưới đã trêu bạn


"Các chú gọi bạn gái anh ? gan nói lại anh nghe nào"