28

Tùy Chỉnh

Khi hắn thấy bạn ở hành lang nhưng bạn lại chẳng chú ý đến hắn


" Này cái cô kia, nhìn tôi đây này, nhìn đi đâu thế kia hả? Định tia trai để bỏ tôi đúng không? "