25

Tùy Chỉnh

Khi hắn vừa đi tập gym về và không chịu đi tắm


" JEON JUNGGUK, anh có mau đi tắm đi không hả? Người đầy mồ hôi thế kia mà cứ leo lên giường nằm "
" Cho Kookie nằm một lúc nữa thôi, em phải thương anh trứ :< "
" Anh mà không dậy đi tắm thì sẽ chẳng có ai "thương" anh như tôi đâu "