Đọc Truyện theo thể loại
Khi bạn xin hắn một viên kẹo nhưng hắn không thể đưa cho bạn một cách ' tử tế ' :)


" Em muốn ăn hả, đến đây lấy đi "
" Jeon JungKook!!! "
----------------
Chả biết viết gì nữa...

«  23

25 »

Loading...
#fanfiction #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm