19.

Tùy Chỉnh

Khi hắn được ăn đồ mà bạn mua cho


" Chỉ có lùn là thương anh nhất thôi nhỉ, đúng không lùn? "