18.

Tùy Chỉnh

Khi hắn thấy bạn đang cười đùa vui vẻ với một thằng con trai khác


" Lùn, em đang làm cái gì thế? "