15.

Tùy Chỉnh

Khi hắn thấy bạn đến fansign và trở nên phát cuồng vì hắn


"Lùn của anh là nhất"