140

Tùy Chỉnh

nấm lùn
con thỏ béo nhà
mày càng ngày càng
lộng hành nha
đã live ké mà mày
còn ăn bận chỉn chu
làm gì hả? cho ai
ngắm? =)))


lúc mới vào thì sơ
vin đồ, xắn tay áo đồ
các kiểu xong còn nhắc
đến " Jiminie hyung "
rồi ngồi
lên thành ghế ra vẻ

ngầu lòi ha :)
mày vừa đi hẹn hò
ở đâu về, với ai? nói
nhanh không tao cắt
hết sữa chuối của mày
bây giờ
dạo này hay làm tao
mệt tim lắm nhớ
thỏ béo
đừng cắt sữa chuối của bé
mà =)))
bé vẫn đang lớn phải để
bé uống sữa chuối mới lớn
nhanh được <3
lớn nhanh thì mới được
đè đầu cưỡi cổ nấm lùn ;)