Đọc Truyện theo thể loại


" lùn
chúng ta làm một
cuộc trao đổi quà
đi có được không? "
" anh muốn trao đổi
gì? "
" bắt đầu từ giờ phút
này, đổi thành em là
của anh, còn anh
của em nhé! "
né thính rồi bây giờ thả thính này :>
có chút nhầm lẫn xảy ra, Sel đã sửa :>

«  138

140 »

Loading...
#fanfiction #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm