138

Tùy Chỉnh

how lùn né thính


" tốt với anh một chút
nữa đi, anh không muốn
thích người khác đâu "
" Vậy thì em nghĩ,
em không nên tốt
với anh nữa đâu nhỉ? "
" rồ - man - tíc một
tí không được à? "
" không :) "