137

Tùy Chỉnh

how jeon né thính


" anh có thấy dạo
này da em đen không?
vì mải nhìn nụ cười
toả nắng của anh đấy "
" vậy anh nghĩ anh
không nên cười nhiều
không khéo ra ngoài
đường em tàng hình
mất :) "