135

Tùy Chỉnh

nấm lùn
ồ nhìn này :))
International playboy được lên sóng
international TV để đập sicula vào
mặt các international fan này =)))
đáng yêu ghê chưa =)))
thỏ béo
=)))
sicula nguyên chất đậm
đặc của loài Jeon =))
nấm lùn
mày có biết vì mày mà hôm qua
tao die on die down không =)))
rồi tao còn thức lúc 5h để xem
red capet
và tao ngồi soi được gucci gang từ
head to toe =)))
rồi còn được mấy chị bên Mẽo flirting nữa =))) sướng ghê nhờ
thỏ béo
em ghen à nấm lùn?
nấm lùn
em cái đầu mày

bây giờ các người có về
không?
hay để tao đi đặt vé làm
passport các kiểu qua đấy
lôi các người về
lại còn
" anh ấy thích ăn trứng kiểu
gì vào buổi sáng? "
các người giỏi =)))
qua Mẽo xong định về đập
hậu cung xây lại cho to để
rước thêm người về đúng không
thỏ béo
ở nhà ngoan đi
đừng có làm loạn
tao sắp về rồi
ngoan nghe chưa
về tao cho unbox album
nấm lùn
dạ :3
nấm lùn sẽ ở nhà ngoan
ngoãn chờ thỏ béo về với
sicula và album :3