134

Tùy Chỉnh


" guk ơi, quay
ra đây chụp
cái ảnh xem
nào "
" đây "
" nhìn cô nào
mà chăm chú
thế
chẳng thèm nhìn
vào máy ảnh
luôn "
" có cô nào

đâu mà nhìn
đang nhìn cái
thằng ngắm em
đến chảy cả
dãi kia kìa "