130

Tùy Chỉnh


" guk ơi, chun
b xong chưa? "
" xong ri, đi
thôi em "
" ra ngoài đường
tránh xa em
by thước nhé :) "
các cu xem phn h sơ đu
ca t đ biết lch upadate truyn nhé <3