129

Tùy Chỉnh


" lùn ơi nhìn
anh này "
" ai đó làm
ơn kéo con
th béo kia
xung vi
tôi không quen
con th béo
nhà anhhh "
Các cu ng h fic vtrans " Lost bag " mi ca Sel nha  ^^