127

Tùy Chỉnh

" jeon th béo! "
" d? "
" mang cái d
ca anh xung
đây nhanh lên
anh nói đi,
là công ti
anh tha tin
mun dâng hết
cho fan truyn
máu đúng không "" ai cho phép
anh làm cái
điu b này
h
ai cho phép
hng h thế
kia h
ai cho đeo

lens đp hơn
em h "
" nhưng mà :< "
" nhưng nh cái

anh mun đ
người khác ht
mt đúng không
không được, đã
thế em s
bám theo anh
hai tư gi
bám anh by
by bn chín
ngày "
" bt đu t
mai luôn em
nhé :> "