123

Tùy Chỉnh


" daddy? "
" ơi em? "
" không có gì,
ch là hôm
nay em đc
quá nhiu fanfic
daddy kink thôi :> "
" không sao
nhưng em có
th gi anh
như thế hàng
ngày không? :> "
gii thiu ima daddy kink cho Sel vi
vì có mt vài thay đi nên lch rest ca Sel có th s được rút ngn đi :>