122

Tùy Chỉnh" anh ơi, không
cn làm nhit
đ tăng thêm
đâu
hôm nay đã
nóng vl ri "
" cái mm va
phát ngôn gì
đy h "
" oops, không có "
ti nay bighit không th thính thì đ t