120

Tùy Chỉnh

nấm lùn
hôm qua tao sốt, mệt
quá nên đi ngủ sớm
sáng nay nhiệt độ vẫn
chưa giảm :((
chắc hôm nay tao xin
nghỉ học
thỏ béo ơi, mày xin
thầy chủ nhiệm cho tao
nhé
hôm nay thỏ béo đi
học phải ngoan nghe
chưa :D
tao không ở đấy đừng
có mà khóc nhè đấy ;)
khi nào tao khỏi ốm
mày vẫn phải qua cõng
tao đi học
vẫn phải mua sữa chuối

cho tao nhé <3
tao cũng thương mày nhất
quả đất
mày xem có ai thương
mày như tao không?
thỏ béo
có mẹ tao :D
mà mày khỏi ốm tao
cũng không mua sữa chuối
cho đâu :))
nấm lùn
ờ thì mẹ mày thương
1 mày nhiều như tao :x

đi học đi, chiều
1 về giảng bài cho tao
1 rồi tao dẫn đi chơi
7:02 a.m.
thế mà trong hộp thư nhà nấm lùn đã có sẵn hai hộp sữa chuối cùng với thanh kẹo vị chanh mật ong và một tờ note nhỏ xinh 'chóng khoẻ để tao còn cõng đi học' cơ đấy. ai bảo con thỏ béo không thương nấm lùn?
từ một câu truyện có
thật của bạn tác giả