Đọc Truyện theo thể loại


" giữa t/b và
các fan thì
em chọn ai? "
" đương nhiên là
các bạn ami

bởi vì t/b
của em
cũng là ami
mà "
" đừng có gọi
em là 'của
anh' nữa
bao nhiêu người
con gái ngoài
kia muốn anh
là 'của họ'
kìa "

«  116

118 »

Loading...
#fanfiction #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm