116

Tùy Chỉnh


" vì lùn đã
nấu bữa tối
cho thỏ nên
thỏ sẽ rửa
bát giúp lùn "
" cảm ơn thỏ
béo "