115

Tùy Chỉnh


" em có muốn
nhảy một điệu
với anh không? "
" xin Trúa hãy
thanh tẩy tâm
hồn con
tại sao con
lại yêu phải
tên dở người
này cơ chứ "