113

Tùy Chỉnh


" chờ thỏ béo
kiếm thật nhiều
tiền rồi sẽ
cưới em nhé
t/b phải chờ
thỏ đấy "