112

Tùy Chỉnh


" jeongguk ơi, mai
bố mẹ em
lên đấy "
" em nói gì
cơ? bố mẹ
lên thăm vợ
chồng mình á? "