111

Tùy Chỉnh


jeon.lover hôm nay nằng nặc rủ người ta đi ra rạp xem avengers, nhờ chụp có mấy cái ảnh cũng kêu :< lần sau rủ ứ thèm đi nữa nhé
#boyfriend #ootd #night #film
❤️ 1,246 likes 💬 749 cmts
kimtae312 lần sau đi cùng anh với @jimmine23 này :))
-> jeon.lover tất nhiên rồi, em sẽ không đi cùng với con thỏ béo kia nữa
-> jimminie23 ❤️❤️
-> jeon.nim97 không được >ㅅ<