110

Tùy Chỉnh


jeon.nim97 được ngày nghỉ lễ mãi mới rủ được đi chơi mà cứ bắt người ta chụp ảnh các kiểu :< về chọn được mỗi cái ảnh ưng ý nhất anh người yêu chụp xong bắt đăng lên <3 cơ mà vẫn thương lắm cơ
#girlfriend #weekend #love
❤️ 4,197 likes 💬 887 cmts
jeon.lover kệ tôi :< lần sau ở nhà nhé
-> jeon.nim97 anh đùa mà <3
More comments