11.

Tùy Chỉnh

  Khi hắn đang ngủ mà nói mớ gì đó về hắn và bạn


"Lùn ơi, anh yêu emmmm"