109

Tùy Chỉnh


" em có muốn
nằm cạnh anh
và chợp mắt
một lúc không? "
" đừng có trêu
em lúc em
ngủ đấy "