108

Tùy Chỉnh


" jeongguk, nhìn vào
máy quay này "
" anh lên hình
thế nào? "
" xấu mù :< "
" đẹp trong mắt
em là được
rồi "