107

Tùy Chỉnh


" lùn cũng đang
xem live phải
không?
đây là trái
tim mình dành
cho các bạn
Ami và lùn
yêu mọi người "