106

Tùy Chỉnh


" Seoul thì nắng
Chỗ em thì mưa
Đã 700 ngày
Anh yêu em chưa? "
1 month
Waiting for me...