104

Tùy Chỉnh


" cái này t/b
cho anh mà "
" đâu có, t/b
cho em mà
đưa cho em "
" là t/b đưa
tận tay cho
anh nhé
đưa đây cho
anh "
900 lượt theo dõi,
sel sắp bị khủng bố ư?
sel chỉ ém chap 100
hơi lâu thôi mà ㅠㅠ