102

Tùy Chỉnh


" hẹn hò ở
đây đúng là
tuyệt vời
t/b mà nhìn
thấy chúng chắc
sẽ thích lắm
cho mà xem "
hai bạn cún chạy lon ton đến
" chào em ~ "
one hundred and two
everything has its reasons ;)