10.

Tùy Chỉnh

Khi hắn bắt quả tang bạn ăn vụng đồ ăn trong khi bạn nói rằng bạn sẽ quyết tâm giảm cân


"Bắt quả tang lùn không giữ vững quyết tâm nhé"