Đọc Truyện đôi ba vần thơ - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện đôi ba vần thơ

Tác giả: glumblevi

Đọc Truyện

người ta mượn rượu để tỏ tình
còn tôi mượn thơ để tỏ lòng

© ɢʟᴜᴍʙʟᴇᴠɪ