GTNV

Tùy Chỉnh

Yui komori : công chúa hoàng tộc
Thể loại : Vampire
Tính cách : lạnh lùng, tàn nhẫn
Thích : yên tĩnh, kem
Ghét : ồn ào
Ngoại hình


Sakamaki Shuu
Sakamaki Reiji
Sakamaki Ayato
Sakamaki Kanato
Sakamaki Raito
Sakamaki Subaru


Mukami Ruki
Mukami Yuma
Mukami Kou
Mukami Azuka


Tsukinami Carla
Tsukinami Shin


Hihi hết òi


Tặng thêm