Đọc Truyện -Deku Villain- Tử Tình [BnHA] - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện -Deku Villain- Tử Tình [BnHA]

Tác giả: CoHi774

Đọc Truyện

Thế giới ngày càng phát triển.
Những kẻ mạnh cầm đầu, kẻ yếu chịu đựng dày vò, coi thường.
Izuku Midoyira là một trong số đó.
Một kẻ "Vô Năng" tìm kiếm sự tự do.
Lừa gạt 12 năm trong biển máu bản thân tạo ra.
Tử Tình.