Đọc Truyện [Deku Villain] Là vì ai ? - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [Deku Villain] Là vì ai ?

Tác giả: Watamaki

Đọc Truyện

Ta hận ! Hận tất cả ! Hận con ác quỷ Sarraki đã lấy đi tất cả ! Hận cái xã hội tàn ác này !! Và hận...mẹ ,vì sao ? Vì bà đã ruồng bỏ ta ! Bà đã đi trước khi ta nhận ra !!!

"Tớ sẽ thành anh hùng !"

'Thôi đi Deku , mày thì làm được gì ?'

'Đồ vô năng'

'Mày đừng đùa nữa...'

Ta không thể trở thành anh hùng ? vậy thì Villain ? không có ai nói kẻ vô năng không làm Villain được cả !

[Ngay lúc đó...Chúa đã đóng một cánh cửa và mở ra một cánh cửa khác cho sinh linh vộ tội kia , Ngài đã dẫn lối cho sinh linh ấy thành ác quỷ...]

-----góc nhỏ-----
gọi tác giả là W , tác giả lười nên không có lịch ra truyện . Không được lấy truyện đi . Truyện chưa hay , mong góp ý !! Thank <3

Đừng hối chương

Đừng hối chương

Đ*t mẹ đừng hối chương :)