Đọc Truyện Để Anh Yêu Thương Em - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Để Anh Yêu Thương Em

Tác giả: LeeHannie

Đọc Truyện

Em ... giống như hạt cát vàng trên xa mạc...rất tầm thường chẳng đẹp đẽ cao sang....

Giống như bông hoa dại bên đường không lộng lẫy nhưng kiên cường mạnh mẽ

Để anh lưu luyến

Để anh thương

Để anh yêu

Để anh ở bên em cả đời

( các bạn muốn đăng tải truyện xin hãy hỏi ý kiến mình một câu được sự đồng ý của mình thì ghi rõ nguồn tên của tác giả giúp mình. Mọi sao chép chưa có sự đồng ý , không ghì nguồn trích rõ dàng đều là hành vi vi phạm bản quyền tác phẩm . XIN HÃY TÔN TRỌNG Ý TƯỞNG CỦA NGƯỜI VIẾT )